Vlasové

Zátěžové vlasové koberce se většinou dávají do prestižnějších inteiérů, případně do penzionů a hotelů. Vyrábějí se většinou v šíři 4m.